ADHD, SRL dan Executive Function

Selepas dikemukakan diagnosis ADHD jenis inattentive, barulah saya dapat memahami hujung pangkal masalah yang saya hadapi selama ini. Pengetahuan itu tidak menyembuhkan. Tetapi ia membantu memperkenalkan kata-kata kunci yang penting untuk saya menambah kefahaman. Pembelajaran di dalam bidang learning sciences di Oulu ini juga menjadikan saya lebih biasa dengan perbahasan mengenai self-regulation di dalam pembelajaran dan masalah executive function. Apa yang akan saya kenang ialah, subjek Self-Regulated Learning (SRL) itulah yang telah ‘memusnahkan’ semua kekuatan saya untuk belajar hingga memaksa yang mendapatkan pertolongan klinikal.

Banyak yang saya pelajari di dalam SRL neurotipikal itu seperti tidak kena dengan pengalaman peribadi. Saya menjadi sangat skeptis di dalam kelas dan berperang antara teori, pengalaman peribadi dan suara-suara negatif yang memaksa saya menerima bahawa yang salah adalah diri saya sendiri.

 

Rupa-rupanya memang ADHD adalah masalah defisit di dalam SRL itu sendiri. Sebagai murid yang gagal (masih belum lulus subjek tersebut), saya telah mengusulkan jurnal-jurnal berkaitan SRL di dalam ADHD diambil kira dalam penambah baikan modul SRL bagi pelajar akan datang.

Rizal
Oulu FI