Tiada Kumpulan Sokongan

Berita ini mengesahkan bahawa tiada kumpulan sokongan kepada ADHD di Oulu yang menjalankan aktiviti di dalam bahasa Inggeris. Kumpulan sokongan adalah motivasi luar yang sangat penting apabila adanya mereka yang memahami, mendengar dengan empati, tidak menghukum dan lazimnya bersungguh mahu membantu, walaupun sekadar kata-kata galakan yang ringkas tetapi bermakna.

Di dalam artikel “What to Look for in Quality Online Support Groups”, John M. Grohol berkongsi beberapa tip untuk menimbang tara kumpulan sokongan atas talian. Beliau menyebut:

“In good online support groups, member stick around long after they’ve received the support they were seeking. They stay because they want to give others what they themselves found in the group. Psychologists call this high group cohesion, and it is the pinnacle of group achievement.”

“Di dalam kumpulan-kumpulan sokongan atas talian yang bagus, anggota akan terus berada di dalamya lama selepas mereka memperolehi sokongan yang dicari. Mereka masih kekal berada di situ sebab mereka mahu memberi kepada orang lain apa yang mereka sendiri temui di dalam kumpulan berkenaan. Para ahli psikologi memanggilnya sebagai ‘high group cohesian’ (kesatuan kumpulan aras tinggi’, dan ia adalah kemuncak tertinggi pencapaian berkumpulan.”

Saya tidak berkapasiti untuk menggerakkan inisiatif mewujudkan kumpulan sokongan di Oulu. Saya akan cari kumpulan sokongan atas talian, Insya-Allah.

Rizal
Oulu, FI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *